Dňa 28.1.2020 nebude predaj         povoleniek.

   Slovenský rybársky zväz,

miestna organizácia Šamorín

Predaj povoleniek na rok 2020 bude každý utorok a štvrtok v čase
od 17:00 do 20:00 hod. do konca apríla.V mesiaci máj to bude len každý utorok! Ak na daný deň pripadne sviatok, predaj povoleniek nebude. Každá zmena bude vyvesená na nástenke MO SRZ Šamorín pred kanceláriou a na srzsamorin.sk
Povolenka bude vydaná na základe platného rybárskeho lístka.


Vážení rybári!
MO SRZ Šamorín hľadá záujemcov ,ktorí by sa chceli stať členmi našej rybárskej stráže! Podmienkou  je maturita.
Záujemcovia môžu  kontaktovať hlavného hospodára pána Mészárosa na tel.čísle: 0911641059 

Naše rybárske revíry