OZNAM

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a rizika prenosu vírusu COVID 19 /koronavírus/,  SRZ MO Šamorín oznamuje,že 

pozastavuje  predaj povoleniek do ukončenia pandémie.O otvorení kancelárie alebo inom spôsobe predaja povoleniek budú rybári informovaní na stránke MO SRZ Šamorín a na nástenke pred kanceláriou. 

Za pochopenie ďakujeme.Vedenie MO SRZ Šamorín


Miestna organizácia

Slovenského rybárskeho zväzu
Šamorín

Vítame Vás na stránkach MO SRZ Šamorín, ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Šamoríne, o rybárskych revíroch MO, hospodárskej,        zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR !

Predaj povoleniek na rok 2020 bude každý utorok a štvrtok v čase
od 17:00 do 20:00 hod. do konca apríla.V mesiaci máj to bude len každý utorok! Ak na daný deň pripadne sviatok, predaj povoleniek nebude. Každá zmena bude vyvesená na nástenke MO SRZ Šamorín pred kanceláriou a na srzsamorin.sk
Povolenka bude vydaná na základe platného rybárskeho lístka.


Vážení rybári!
MO SRZ Šamorín hľadá záujemcov ,ktorí by sa chceli stať členmi našej rybárskej stráže! Podmienkou  je maturita.
Záujemcovia môžu  kontaktovať hlavného hospodára pána Mészárosa na tel.čísle: 0911641059 

Naše rybárske revíry