Vážení návštevníci, nových členov do MO SRZ ŠAMORÍN na rok 2022 NEBERIEME.
Ďakujeme za porozumenie!

     Vydávanie členských známok a povolení na                                            rybolov rok  2022

          Oznamujeme členom MO SRZ Šamorín, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a rizika prenosu vírusu COVID 19 /koronavírus/, je osobný predaj členských známok a povolení na rybolov v zmysle protipandemických opatrení,    s osobným kontaktom v kancelárii MO Šamorín, len pre režim OP (očkovaní, prekonaní).                                                      

                                     
 
Osobný predaj povoleniek na rybolov v roku 2022 bude prebiehať každý štvrtok( mimo štátne sviatky),v režime OP, v čase od 17:00 do 19:30 hod.   

Prvý osobný predaj začne štvrtok 13.1.2022 Naďalej bude prebiehať predaj aj bezkontaktnou formou od 1.1.2022 ( z dôvodu uzávierky pokladne za rok 2021, nové platby musia prejsť až v roku 2022) a to nasledovne: požiadavku na vydanie členskej známky a rybárskeho povolenia  (miestne, zväzové),adresu a dátum narodenia, oznámi člen mailom na mailovú adresu : srzmosamorin@gmail.com , po obdržaní mailu mu bude spätne mailom oznámená suma podľa druhu členskej známky, požadovanej rybárskej povolenky, poplatku za neodpracovanú brigádu popr. iných poplatkov sumu  uhradí na účet MO SRZ Šamorín v Slovenskej sporiteľni, a. s. 0021877880/0900       

(IBAN: SK6409000000000021877880) , s tým, že v správe pre prijímateľa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia z dôvodu identifikácie člena. Bez identifikácie člena nebude možné povolenie a členskú známku vydať! Po uhradení predpísaných poplatkov doručí na adresu Obilná 2, Šamorín,93101-kancelária MO SRZ Šamorín v budove daňového úradu svoj členský preukaz, /malá modrá, zelená knižka /, doklad o zaplatení poplatkov a adresu na doručenie vybaveného rybárskeho povolenia a členskej známky. Následne po spracovaní mu bude odoslané povolenie  poštou na adresu, ktorú uvedie. Upozorňujeme členov na zdĺhavejší proces, s ktorým treba počítať. 

Mária Orosová

Výbor MO SRZ Šamorín

 

Prosím ctených členov nežiadať o povolenky cez formulár na tomto webe, ale vyššie uvedeným mailom!              Ďakujem za porozumenie!

Mária Orosová

         Kandidatúra do výboru MO                                SRZ Šamorín


   Výbor MO SRZ Šamorín oznamuje členom MO, že v priebehu budúceho roka  2022, sa uskutočnia voľby do výboru MO na nasledujúce štvorročné obdobie. Predpokladaný termín volieb je plánovaný na VČS 2022 v mesiaci február, alebo marec, resp. podľa pandemickej situácie v SR.
Kandidovať do výboru môže každý člen MO s tým, že 10.1.2022 doručí výboru MO ( mail: srzmosamorin@gmail.com ), alebo do schránky organizácie ,vyplnenú priloženú prihlášku, priloženú pod textom.

                                                                                                 Výbor MO SRZ ŠamorínVítame Vás na stránkach MO SRZ Šamorín, ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Šamoríne, o rybárskych revíroch MO, hospodárskej,  zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR !

Naše rybárske revíry