Jesenné zarybnenie rok 2020

        Termín zarybnenia sa bude konať                                              24.10.2020

  • Oznamujeme preto našim členom ,že odo dňa 24.10.2020 do 29.10.2020 ,bude všeobecný zákaz lovu rýb. Lov rýb bude možný od 30.10.2020.🎣🎣🎣🎣
  • Petrov zdar

Vážení rybári!
Vydávanie členských známok a  povolení na rybolov ukončený.
V prípade otázok kontaktujte  srzmosamorin@gmail.com

Príjem nových členov je momentálne pozastavený!

 Mária Orosová

Vítame Vás na stránkach MO SRZ Šamorín, ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Šamoríne, o rybárskych revíroch MO, hospodárskej,        zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR !


Vážení rybári!
MO SRZ Šamorín hľadá záujemcov ,ktorí by sa chceli stať členmi našej rybárskej stráže! Podmienkou  je maturita.
Záujemcovia môžu  kontaktovať hlavného hospodára pána Mészárosa na tel.čísle: 0911641059 

Naše rybárske revíry