2-3340-1-1 Štrkovisko Hviezdoslavov

Popis revíru:
Vodná plocha štrkoviska v obci Hviezdoslavov.