2-3710-1-1 Štrkovisko Mliečno

Vodná plocha štrkoviska (2 ha) pri obci Mliečno.