Nový člen

Záujemca o členstvo predloží vyplnenú prihlášku a súhlas so spracovaním osobných údajov v kancelárii MO SRZ Šamorín v čase vydávania povolení na lov.

Nový člen musí vyplniť prihlášku za člena MO SRZ Šamorín, absolvovať preskúšanie zo znalosti Zákona č. 216/2018  Z.z. o rybárstve, jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z, stanov SRZ a aktuálnych rybárskych poriadkov Rady SRZ a MO SRZ Šamorín. Zákon, vyhláška a stanovy sa nachádzajú aj na stránke www.srzrada.sk


Prihláška sa nachádza v dolnej časti tejto stránky.

prihláška pre deti do 18 rokov

prihláška nad 18 rokov