Slovenský rybársky zväz,miestna organizácia Šamorín

Pre výkon rybárskeho práva na vodách obhospodarovaných MO SRZ Šamorín platí Zákon o rybárstve č.139/2002 Z.z. s účinnosťou od 1.apríla 2002, Vykonávacia vyhláška č. 185/2006 Z.z. zo 17.marca 2006 s účinnosťou od 15.apríla 2006 a Rybársky poriadok na vody kaprové pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov v rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) (ZRP-K) vydaný Radou SRZ Žilina - platný od 1.1.2015. Povolenie na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku maximálne 40ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého. Po vyčerpaní stanoveného množstva má člen SRZ v prípade záujmu nárok na zakúpenie ďalšieho povolenia.

Informácia pre našich rybárov

Ďaľšie info o rybách, rybároch, zákonoch, novinkách sa dozviete na stránke:  www.srzrada.sk