VÝROČNÉ ČLENSKÉ SCHÔDZE 

Správa o činnosti výboru  rok 2014

Správa o činnosti výboru rok 2015

Výročná členská schôdza  rok 2016

Výročná členská schôdza v roku 2019

                                                                                    Výročná členská schôdza v roku 2020        

                                                                              Výročná členská schôdza v roku 2021

Výročná členská schôdza v roku 2022