Výročné členské schôdze

Správa o činnosti výboru  rok 2014

Správa o činnosti výboru rok 2015

Výročná členská schôdza  rok 2016

Výročná členská schôdza rok 2019

                                                                                           Výročná členská schôdza rok 2020        

                                                                                       Výročná členská schôdza za rok 2021