Výročné členské schôdze

Správa o činnosti výboru  rok 2014

Správa o činnosti výboru rok 2015

Výročná členská schôdza  rok 2016

Výročná členská schôdza rok 2019

Výročná členská schôdza rok 2020