VÝROČNÉ ČLENSKÉ SCHÔDZE 

Správa o činnosti výboru  rok 2014

Správa o činnosti výboru rok 2015

Výročná členská schôdza  rok 2016

Výročná členská schôdza v roku 2019

  Výročná členská schôdza v roku 2020  

Výročná členská schôdza v roku 2021

Výročná členská schôdza v roku 2022
Výročná členská schôdza v roku 2023