Zarybňovanie našich vôd na rok 2020

Jesenné zarybnenie rok 2020

Termín zarybnenia sa bude konať 24.10.2020

 • Štrkovisko Mliečno 2 3710-1 Kapor K3 1200 kg        
 • Štrkovisko Blatná n/O 2 2960-1 Kapor K3 800 kg
 • Štrkovisko Šámot 2 4000-1 Kapor K3 700 kg
 • Štrkovisko Šamorín 2 3990-1 Kapor K3 400 kg
 • Štrkovisko Kvetoslavov 2 3570-1 Kapor K3 600 kg
 • Štrkovisko Hviezdoslavov 2 3340-1 Kapor K3 400 kg
 • Štrkovisko Hubice 2 3330-1 Kapor K3 200 kg
 • Malý Dunaj č.5 2 1230-1 Kapor K3 200kg + rada Žilina
 • Ľavostranný pries .kanál Dunaj č. 2 0520-1 Kapor K3 1000kg +rada Žilina
 • Oznamujeme preto našim členom ,že odo dňa 24.10.2020 do 29.10.2020 ,bude všeobecný zákaz lovu rýb. Lov rýb bude možný od 30.10.2020.🎣🎣🎣🎣
 •  Zároveň boli vody našej organizácie zarybnené aj Amurom bielym vo výmere 1200 kg.
 • Petrov zdar
Dňa 16.10.2020 sa na vodách našej organizácie, konkrétne Mliečno 2-3710-1 a Blatná na Ostrove2-2960-1,konalo zarybnenie Pleskáčom vysokým, vo výmere 700 kg. 

      Jarné zarybnenie rok 2020     

        Termín zarybnenia  sa bude konať  10.apríla 2020

 • Štrkovisko Mliečno 2 3710-1   Kapor K3               1000 kg
 • Štrkovisko Blatná n/O 2 2960-1    Kapor K3           800 kg
 • Štrkovisko Šámot 2 4000-1   Kapor K3                   600 kg
 • Štrkovisko Šamorín 2 3990-1   Kapor K3                400 kg
 • Štrkovisko Kvetoslavov 2 3570-1   Kapor K3          600 kg
 • Štrkovisko Hviezdoslavov 2 3340-1    Kapor K3     300 kg
 • Štrkovisko Hubice 2 3330-1   Kapor K3                   300 kg
 • Oznamujeme preto našim členom ,že odo dňa 10.4.2020 do 7.5.2020 ,bude všeobecný zákaz lovu rýb.Lov rýb bude možný od 8.5.2020.🎣🎣🎣🎣🎣
 • Petrov zdar