Zarybňovanie našich vôd na rok 2020

                   Zarybnenie na rok 2020     

         termín zarybnenia  sa bude konať  10.apríla 2020

  • Štrkovisko Mliečno 2 3710-1   Kapor K3               1000 kg
  • Štrkovisko Blatná n/O 2 2960-1    Kapor K3           800 kg
  • Štrkovisko Šámot 2 4000-1   Kapor K3                   600 kg
  • Štrkovisko Šamorín 2 3990-1   Kapor K3                400 kg
  • Štrkovisko Kvetoslavov 2 3570-1   Kapor K3          600 kg
  • Štrkovisko Hviezdoslavov 2 3340-1    Kapor K3     300 kg
  • Štrkovisko Hubice 2 3330-1   Kapor K3                   300 kg
  • Oznamujeme preto našim členom ,že odo dňa 10.4.2020 do 7.5.2020 ,bude všeobecný zákaz lovu rýb.Lov rýb bude možný od 8.5.2020.🎣🎣🎣🎣🎣
  • Petrov zdar