Zarybňovanie našich vôd na rok 2020-2021

Jesenné zarybnenie rok 2021
 

 Zarybnenia sa bude konať dňa 06.11.2021/sobota/ 

Nakladanie a príprava  rýb sa bude konať v Boheľove.

Ste srdečne vítaní.

 • Štrkovisko Mliečno 2 3710-1 Kapor K3- 1200 kg
 • Štrkovisko Blatná n/O 2 2960-1 Kapor K3- 1000 kg
 • Štrkovisko Šámot 2 4000-1 Kapor K3- 700 kg
 • Štrkovisko Šamorín 2 3990-1 Kapor K3- 400  kg
 • Štrkovisko Kvetoslavov 2 3570-1 Kapor K3- 700  kg
 • Štrkovisko Hviezdoslavov 2 3340-1 Kapor K3- 400  kg
 • Štrkovisko Hubice 2 3330-1 Kapor K3- 200  kg
 • Malý Dunaj č.5 2 1230-1 Kapor K3- 200 kg 
 • Ľavostranný priesakový kanál Dunaj č. 2 0520-1 Kapor K3- 800 kg rada Žilina
 • Oznamujeme našim členom, že  všeobecný zákaz lovu rýb po zarybnení NEBUDE!!!
 • Lov rýb bude možný hneď po ukončení zarybnenia.🎣🎣🎣🎣

 • Vody našej organizácie boli zarybnené aj amurom bielym 
 • a pleskáčom  vysokým.

Petrov zdar


Jarné zarybnenie sa bude konať dňa 23.4.2021/piatok/

 • Štrkovisko Mliečno 2 3710-1            Kapor K3  1000 kg                              Lieň   20kg    K/plôdik do 5 cm    5000 ks
 • Štrkovisko Blatná n/O 2 2960-1      Kapor K3 800 kg               
   Lieň   20kg        K/plôdik do 5 cm     10000 ks
 • Štrkovisko Šámot 2 4000-1              Kapor K3 600 kg               
 •   Lieň  20kg         K/plôdik do 5 cm        2500 ks
 • Štrkovisko Šamorín 2 3990-1           Kapor K3 300 kg              
 •  Lieň 20kg            K/plôdik do 5 cm    2500 ks
 • Štrkovisko Kvetoslavov 2 3570-1     Kapor K3 600 kg                  -                                            -
 • Štrkovisko Hviezdoslavov 2 3340-1 Kapor K3 300 kg                  -                                            -
 • Štrkovisko Hubice 2 3330-1              Kapor K3 200 kg                  Lieň 20kg 
 • Malý Dunaj č.5 2 1230-1                    Kapor K3 200 kg                      -                                           -

 • Oznamujeme preto našim členom, že odo dňa 23.4.2021 do 7.5.2021, bude všeobecný zákaz lovu rýb. Lov rýb bude možný od 8.5.2021 .🎣🎣🎣🎣🎣
 • Petrov zdar


Dňa 17.11.2020 sa na vodách našej organizácie konalo zarybnenie Pleskáčom vysokým, konkrétne 

Štrkovisko Šámot 2 4000-1 - 350 kg
Štrkovisko Šamorín 2 3990-1 - 100 kg
Štrkovisko Kvetoslavov 2 3570-1 - 350 kg
Štrkovisko Hubice 2 3330-1 -100kg
Štrkovisko Hviezdoslavov 2 3340-1 -100kg

Jesenné zarybnenie rok 2020

Termín zarybnenia sa bude konať 24.10.2020

 • Štrkovisko Mliečno 2 3710-1 Kapor K3 1200 kg        
 • Štrkovisko Blatná n/O 2 2960-1 Kapor K3 800 kg
 • Štrkovisko Šámot 2 4000-1 Kapor K3 700 kg
 • Štrkovisko Šamorín 2 3990-1 Kapor K3 400 kg
 • Štrkovisko Kvetoslavov 2 3570-1 Kapor K3 600 kg
 • Štrkovisko Hviezdoslavov 2 3340-1 Kapor K3 400 kg
 • Štrkovisko Hubice 2 3330-1 Kapor K3 200 kg
 • Malý Dunaj č.5 2 1230-1 Kapor K3 200kg + rada Žilina
 • Ľavostranný pries .kanál Dunaj č. 2 0520-1 Kapor K3 1000kg +rada Žilina
 • Oznamujeme preto našim členom ,že odo dňa 24.10.2020 do 29.10.2020 ,bude všeobecný zákaz lovu rýb. Lov rýb bude možný od 30.10.2020.🎣🎣🎣🎣
 • Petrov zdar
Dňa 16.10.2020 sa na vodách našej organizácie, konkrétne Mliečno 2-3710-1 a Blatná na Ostrove2-2960-1,konalo zarybnenie Pleskáčom vysokým, vo výmere 700 kg. 

      Jarné zarybnenie rok 2020     

        Termín zarybnenia  sa bude konať  10.apríla 2020

 • Štrkovisko Mliečno 2 3710-1   Kapor K3               1000 kg
 • Štrkovisko Blatná n/O 2 2960-1    Kapor K3           800 kg
 • Štrkovisko Šámot 2 4000-1   Kapor K3                   600 kg
 • Štrkovisko Šamorín 2 3990-1   Kapor K3                400 kg
 • Štrkovisko Kvetoslavov 2 3570-1   Kapor K3          600 kg
 • Štrkovisko Hviezdoslavov 2 3340-1    Kapor K3     300 kg
 • Štrkovisko Hubice 2 3330-1   Kapor K3                   300 kg
 • Oznamujeme preto našim členom ,že odo dňa 10.4.2020 do 7.5.2020 ,bude všeobecný zákaz lovu rýb.Lov rýb bude možný od 8.5.2020.🎣🎣🎣🎣🎣
 • Petrov zdar