Prehľad o úlovkoch

Vyplnený prehľad o úlovkoch treba odovzdať do 31.01.2021 poštou, alebo do schránky pri dverách na budove daňového úradu,  MO SRZ Šamorín . Po tomto termíne  sa prehľady berú ako neodovzdané, a nemusí Vám byť vydané povolenie na rybolov v danom roku.