Prehľad o úlovkoch

Vyplnený prehľad o úlovkoch a dochádzku k vode treba odovzdať do 15.01.2022 ! Poprosíme ctených rybárov o ich odovzdanie do schránky pri dverách na budove daňového úradu, alebo do otvoru na dverách 

MO SRZ Šamorín . 

Po tomto termíne  sa prehľady berú ako neodovzdané, a nemusí Vám byť vydané povolenie na rybolov 

v danom roku.