Prehľad o úlovkoch

Vyplnený prehľad o úlovkoch treba odovzdať do 15.01.2020 do otvoru v kancelárii MO SRZ. Po tomto termíne  sa prehľady berú ako neodovzdané!