Prehľad o úlovkoch

Vyplnené prehľady o úlovkoch treba odovzdať do 15. 1. 2019!

do otvoru v kancelárii MO SRZ. Po tomto termíne odovzdané prehľady sa berú ako neodovzdané!

Prehľady