Meno/funkcia/telefónne číslo/mail


Mgr. Csicsay  Kristián PhD.
predseda

0902 155 368

kristian.csicsay@gmail.com Ing. Stanislav Horský
tajomník     

0905 894 601
stanislav.horsky1@gmail.com


František Pethö

podpredseda

predaj hosťovacích povolení 

0908 350 193


Ladislav Mészáros
hlavný hospodár

0911 641 059

laco.meszaros@gmail.com


Tibor Péder
pomocný hospodár

0905 215 525


Mária Orosová
účtovník,
predaj povolení na rybolov

srzmosamorin@gmail.com

Gergely Varga 

pokladník 


Kontrolná komisia

Meno/funkcia/telefónne číslo/mail

Ing. Karol Bugár

predseda

0908755127 kbugar@azet.sk

Dezider Hoffer

člen

Juraj Csiba

člen