Výbor

Meno/ funkcia telefónne číslo mail


Ing. Andrej Seman

predseda

0910 916 924 

andrej.seman@gmail.com


Ing. Stanislav Horský

tajomník

0905 894601
stanislav.horsky1@gmail.com


František Pethö

podpredseda

0908350193


Ladislav Mészáros

hlavný hospodár

0911 641 059

 laco.meszaros@gmail.com


Tibor Péder

pomocný hospodár

0905215525


Kristián Csicsay

účtovník

Jozef Zakariás

pokladník


Kontrolná komisia

Meno/ funkcia Telefónne číslo mail

Ing. Karol Bugár

predseda

0908755127 kbugar@azet.sk

Dezider Hoffer

člen

Juraj Csiba

člen