2-1230-1-1  Malý Dunaj č.5 

Popis revíru:
Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Jelka - Eliášovce po cestný most Tomašov - Nová Dedinka.