Hosťovacie povolenia

Predajné miesta miestnych hosťovacích povolení na lov rýb:

Predaj hosťovacích miestnych povolení zabezpečuje pán František Pethő
 t.č. 0908350193