Brigády

Vážení rybári, 

každý člen MO je povinný odpracovať behom roka jednu brigádu (4 hodiny). Tí členovia, ktorí brigádu z rôznych dôvodov neodpracujú, sú povinní uhradiť finančnú čiastku v sume 50,- € v kancelárii MO pri vydaní povolenia na rybolov. Kto uvedenú čiastku neuhradí, nebude mu vydané povolenie na rok 2023. Brigády nie sú povinní sa zúčastniť invalidi a dôchodcovia, pre týchto členov je brigáda dobrovoľná.

Každý účastník brigády je povinný dodržať bezpečnosť a konať tak, aby neohrozoval seba a svoje okolie, čo je osobnou zodpovednosťou každej zúčastnenej osoby.

POZOR! Brigádnícka povinnosť sa týka aj mládeže nad 18 rokov!  


Stretnutie  na brigády sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín
Na brigádu prosíme priniesť členské knižky za účelom potvrdenia účasti na brigáde.
Bez pečiatky v členskej knižke nebude brigáda uznaná a bude musieť byť uhradený poplatok.

     ROZPIS BRIGÁD NA VODÁCH MO SRZ ŠAMORÍN                                         NA  ROK 2023 a október 2022

                 .03.2023   stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín                   .04.2023  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín
                   .05.2023  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín                   .06.2023  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín
                 .09.2023  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín
                 29.10.2022  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín