Brigády

Vážení rybári, 
stretnutie  na brigády sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín
Na brigádu prosíme priniesť členské knižky na potvrdenie účasti na brigáde.
Bez pečiatky v členskej knižke nebude brigáda uznaná a bude spoplatnená sumou 30 €! 


Oznam

Za neodpracovanú brigádu za rok 2020 sa poplatok znižuje na polovicu t.j. 15€.Poplatok nemôže byť úplne zrušený, nakoľko sa niektoré brigády uskutočnili podľa plánu. 

ROZPIS BRIGÁD NA VODÁCH MO SRZ ŠAMORÍN PRE ROK 2021

21.03.2021   stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

18.04.2021  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

23.05.2021  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

20.06.2021  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

19.09.2021  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

24.10.2021  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

14.11.2021  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

TERMÍN VČS ?????????????

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA SA USKUTOČNÍ V MESTS. KULT. DOME ŠAMORÍN 

 Poznámka: Okrem uvedených termínov je možné dohodnúť s hospodárom MO (p. Mészárosom - 0911 641 059) iný termín s tým, že minimálny počet brigádnikov bude 5členov MO.