Brigády

Vážení rybári, 

každý člen MO je povinný odpracovať behom roka jednu brigádu (4 hodiny). Tí členovia, ktorí brigádu z rôznych dôvodov neodpracujú, sú povinní uhradiť finančnú čiastku v sume 30,- € v kancelárii MO pri vydaní povolenia na rybolov. Kto uvedenú čiastku neuhradí, nebude mu vydané povolenie na rok 2023. Brigády nie sú povinní sa zúčastniť invalidi a dôchodcovia, pre týchto členov je brigáda dobrovoľná.

Každý účastník brigády je povinný dodržať bezpečnosť a konať tak, aby neohrozoval seba a svoje okolie, čo je osobnou zodpovednosťou každej zúčastnenej osoby.


Stretnutie  na brigády sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín
Na brigádu prosíme priniesť členské knižky na potvrdenie účasti na brigáde.
Bez pečiatky v členskej knižke nebude brigáda uznaná .

                              ROZPIS BRIGÁD NA VODÁCH MO SRZ ŠAMORÍN PRE ROK 2022 


                  19.03.2022   stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

                   30.04.2022  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

                   28.05.2022  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

                   25.06.2022  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

                  24.09.2022  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

                 29.10.2022  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín