Brigády

Vážení rybári, 

každý člen MO je povinný odpracovať behom roka jednu brigádu (4 hodiny). Tí členovia, ktorí brigádu z rôznych dôvodov neodpracujú, sú povinní uhradiť finančnú čiastku v sume 40,- € v kancelárii MO pri vydaní členskej znamky, povolenia na rybolov. Kto uvedenú čiastku neuhradí, nebude mu vydané rybárske povolenie. Brigády nie sú povinní sa zúčastniť deti,ženy,zdravotne znevýhodnení občania a dôchodcovia nad 65 rokov, pre týchto členov je brigáda dobrovoľná.

Každý účastník brigády je povinný dodržiavať bezpečnosť a konať tak, aby neohrozoval seba a svoje okolie, čo je osobnou zodpovednosťou každej zúčastnenej osoby.

POZOR! Brigádnícka povinnosť sa týka aj mládeže nad 18 rokov!  


Stretnutie  na brigády sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín
Na brigádu prosíme priniesť členské knižky za účelom potvrdenia účasti na brigáde.
Bez pečiatky v členskej knižke nebude brigáda uznaná a bude musieť byť uhradený poplatok.


     ROZPIS BRIGÁD NA VODÁCH MO SRZ ŠAMORÍN                                         NA  ROK 2024     

                        16.03.2024   stretnutie sa koná o 9:00 hod. pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín                    27.04.2024  stretnutie sa koná o 9:00 hod. pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

                  25.05.2024  stretnutie sa koná o 9:00 hod. pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín                   22.06.2024 stretnutie sa koná o 9:00 hod. pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín
                 21.09.2024  stretnutie sa koná o 9:00 hod. pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín
                 26.10.2023  stretnutie sa koná o 9:00 hod. pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

                

             TERMÍN VČS 25.2.2024 o 9.00hod VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA SA USKUTOČNÍ V MESTS. KULT. DOME ŠAMORÍN