Brigády

Vážení rybári, 
stretnutie  na brigády sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín
Na brigádu prosíme priniesť členské knižky na potvrdenie účasti na brigáde.
Bez pečiatky v členskej knižke nebude brigáda uznaná a bude spoplatnená sumou 30 €! 

Oznam 1

Ospravedlňujeme sa za mylne uvedené dátumy brigád ,ktoré spadajú na nedeľu, samozrejme tak ako doteraz, brigády sa budú konať v sobotu. Ďakujeme za pochopenie.


 Oznam 2 

Oznámenie o dočasnom zrušení brigád!

V zmysle rozhodnutia Vlády SR a opatreniam k pretrvávajúcej negatívnej pandemickej situácii COVID - 19, výbor MO SRZ Šamorín oznamuje členom, že do odvolania sú dočasne zrušené plánované termíny brigád pre rok 2021.
O uvoľnení tohto opatrenia a pokračovaní v plánovaných termínoch brigád podľa schváleného rozpisu, budú členovia informovaní prostredníctvom web stránky MO SRZ Šamorín.
Výbor MO SRZ Šamorín


Oznam 3

Za neodpracovanú brigádu za rok 2020 sa poplatok znižuje na polovicu t.j. 15€.Poplatok nemôže byť úplne zrušený, nakoľko sa niektoré brigády uskutočnili podľa plánu. 

ROZPIS BRIGÁD NA VODÁCH MO SRZ ŠAMORÍN PRE ROK 2021

20.03.2021   stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

17.04.2021  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

22.05.2021  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

19.06.2021  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

18.09.2021  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

23.10.2021  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

13.11.2021  stretnutie sa koná o 9:00 hod pred kanceláriou MO SRZ Šamorín Obilná 2 Šamorín

TERMÍN VČS ?????????????

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA SA USKUTOČNÍ V MESTS. KULT. DOME ŠAMORÍN 

 Poznámka: Okrem uvedených termínov je možné dohodnúť s hospodárom MO (p. Mészárosom - 0911 641 059) iný termín s tým, že minimálny počet brigádnikov bude 5členov MO.