2-3570-1-1 Štrkovisko Kvetoslavov

Popis revíru: 

Vodná plocha štrkoviska v obci Kvetoslavov.