Dôležité oznamy

Oznamujeme našim členom, že predaj povoleniek sa uskutoční aj osobnou formou, 

v kancelárii MO Šamorín na Obilnej č.2 , a to v dňoch : utorok 4.5.2021 a 

štvrtok  6.5.2021  v čase od 17:00 do 19:00 hod.

Podmienkou je negatívny test , dezinfekcia a  FFP2 v priestoroch budovy a kancelárie.


OZNÁMENIE

Výbor MO SRZ Šamorín oznamuje členom, že organizácia brigád pre rok 2021 bude pokračovať podľa plánovaného ROZPISU BRIGÁD NA VODÁCH MO SRZ ŠAMORÍN PRE ROK 2021tj. od 17.4.2021.

Uvoľnenie organizovania brigád podľa plánu umožňuje výnimka Ministerstva vnútra SR zo zákazu vychádzania pre pobyt v prírode pre okresy s druhým stupňom varovania s dodržaním individuálnych ochranných opatrení proti šíreniu Covid - 19.

Výbor MO SRZ Šamorín