Dôležité oznamy

Kandidatúra do výboru MO SRZ Šamorín

Výbor MO SRZ Šamorín oznamuje členom MO, že v priebehu budúceho roka 2022, sa uskutočnia voľby do výboru MO na nasledujúce štvorročné obdobie. Predpokladaný termín volieb je plánovaný na VČS 2022 v mesiaci február, alebo marec, resp. podľa pandemickej situácie v SR.
Kandidovať do výboru môže každý člen MO s tým, že 10.1.2022 doručí výboru MO ( mail: srzmosamorin@gmail.com ), alebo do schránky organizácie ,vyplnenú priloženú prihlášku, priloženú pod textom.

Výbor MO SRZ Šamorín


           vek člena             zápisné nový člen              členská známka           miestne povolenie       zväzové povolenie 

   Deti do 5 rokov                                   0 €                             1 €                          0 €                                10 €                     Deti od 6 do 14 rokov                        10 €                             1 €                          14 €                              10 €                    Študenti od 15 do 25 rokov                30 €                          17 €                          33 €                               40 €                     Dospelí nad 18 rokov                         50 €                          29 €                         46 €                               40 €                   Ženy a členovia nad 70 rokov            50€                          29 €                         33 €                                40 €                    neodpracovaná brigáda príspevok na zarybnenie 30€                                                                                                      neodovzdaná a nevyplnená dochádzka k vode príspevok na zarybnenie 20€ alebo nevydanie povolenia na       rybolov