Predaj povolení

Členské známky a povolenia na lov rýb sa vydávajú v kancelárii MO SRZ Šamorín na adrese Obilná4 (budova daňového úradu) Šamorín.Začiatok vydávania členských známok a povolení je 

20. 12. 2016.Termíny vydávania:

Streda: od 17:00 do 20:00

Piatok: od 17:00 do 20:00


V prípade ak pripadne deň vydávania povolení na štátny sviatok, v tento deň sa povolenia nevydávajú.