Predaj povolení

Vážení rybári!

Vydávanie členských známok a povolení na rybolov sa obnovuje formou osobného predaja v kancelárii MO SRZ Šamorín Obilná 2
Dni predaja :
Utorok 26.05.2020 v čase od 18:00 do 19:00
Streda 03.06.2020 v čase os 18:00 do 19:00
Streda 10.06.2020 v čase od 18:00 do 19:00
Streda 24.06.2020 v čase od 18:00 do 19:00
Mária Orosová