Predaj povolení

Vydávanie členských známok a povolení na rybolov rok 2021

Oznamujeme členom MO SRZ Šamorín, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a rizika prenosu vírusu COVID 19 /koronavírus/, je do odvolania zrušený osobný predaj členských známok a povolení na rybolov s osobným kontaktom v kancelárii MO Šamorín SRZ. Predaj bezkontaktnou formou bude zahájený 29.12.2020 nasledovne: požiadavku na vydanie členskej známky a rybárskeho povolenia oznámi člen mailom na mailovú adresu srzmosamorin@gmail.com , po obdržaní mailu mu bude spätne mailom oznámená suma podľa druhu členskej známky, požadovanej rybárskej povolenky, poplatku za neodpracovanú brigádu popr. iných poplatkov sumu uhradí na účet MO SRZ Šamorín v Slovenskej sporiteľni,a.s. 0021877880/0900       
(IBAN: SK6409000000000021877880) , s tým, že v správe pre prijímateľa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia z dôvodu identifikácie člena. Bez identifikácie člena nebude možné povolenie a členskú známku vydať! Po uhradení predpísaných poplatkov

/ vzhľadom na pretrvávajúci zákaz vychádzania/ pošle poštou  na adresu Obilná 2, Šamorín,93101-kancelária MO SRZ Šamorín v budove daňového úradu svoj členský preukaz, doklad o zaplatení poplatkov a adresu na doručenie vybaveného rybárskeho povolenia a členskej známky. Následne po spracovaní mu bude odoslané povolenie  taktiež poštou na adresu, ktorú uvedie.


Upozorňujeme členov na zdĺhavejší proces, z ktorým treba počítať. 
 

Výbor MO SRZ Šamorín


Príjem nových členov je momentálne pozastavený,na rok 2021 naplnený.

Mária Orosová