Predaj povolení

Dňa 21.1.2020 nebude predaj povoleniek! Za pochopenie ďakujeme.

              Príjem nových dospelých členov je dočasne pozastavený!


Termíny vydávania:

Utorok: od 17:00 do 20:00

Štvrtok: od 17:00 do 20:00


V prípade ak pripadne deň vydávania povolení na štátny sviatok, v tento deň sa povolenia nevydávajú.