Smernica SRZ a Stanovy 

Ceny zápisného, členských známok a povolení na rybolov pre členov MO SRZ Šamorín

Výšku poplatkov za členské známky a povolenia na rybolov pre členov MO SRZ Šamorín schválil výbor MO na výborovej schôdzi dňa 11.9.2023 v zmysle smernice Rady SRZ Smernica o platení zápisného, členských príspevkou a o vydávaní povolení na rybolov s účinnosťou od 1.12.2023.


ZÁPISNÉ:
Cena zápisného pre deti do 5rokov je 0 EUR
Cena zápisného pre deti od 6 do 14rokov je 10 EUR
Cena zápisného pre mládež a študentov od 15rokov je 30 EUR 
Cena zápisného pre dospelých je 100 EUR
 
ČLENSKÉ ZNÁMKY:
Cena členskej známky pre deti do 14rokov je 1 EUR
Cena členskej známky pre členov od 15 do 25rokov je 17 EUR 
Cena členskej známky pre dospelých členov je 50 EUR

POVOLENKY NA RYBOLOV:
Cena miestneho povolenia na rybolov pre  mládež a dospelého člena - nezvýhodnená kategória je 70 EUR
Cena miestneho povolenia na rybolov pre dospelého člena - zvýhodnená kategória je 50 EUR
Cena miestneho povolenia pre deti do 5 rokov je 0 EUR
Cena miestneho povolenia pre deti od 6 do 14 rokov je 20 EUR
Cena zväzového povolenia pre deti od 3 do 14 rokov je 15 EUR
Cena zväzového povolenia pre mládež od 15 rokov a dospelých členov je 75 EUR
Cena týždenného hosťovacieho povolenia je 150 EUR

Poznámka: 
Pod zvýhodnenou kategóriou sa rozumejú:  
 ženy
dôchodcovia nad 70 rokov s dobou nepretržitého členstva v SRZ min. 10 rokov
nad 80 rokov majú miestne povolenie v hodnote 0EUR.Smernica platná od 1.12.2023