Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Vzhľadom na to, že roku 2018 prebehne voľba členov výboru, vyzývame záujemcov o kandidatúru do výboru a kontrolnej komisie MO SRZ Šamorín aby kontaktovali niektorého zo súčasných členov výboru.