Výdaj povolení

Vydávanie členských známok a povolení na rybolov rok 2024


Predaj povoleniek na rybolov v roku 2024 bude prebiehať  každý štvrtok( mimo štátne sviatky), od 4. januára 2024 do 31.mája 2024 v kancelárii MO SRZ Šamorín, Obilná 2 -budova daňového úradu v čase od 17:00 do 19:00 hod.

Naďalej bude prebiehať predaj aj bezkontaktnou formou a to nasledovne: požiadavku na vydanie členskej známky a rybárskeho povolenia (miestne, zväzové),adresu a dátum narodenia, oznámi člen mailom na mailovú adresu srzmosamorin@gmail.com , po obdržaní mailu mu bude spätne mailom oznámená suma podľa druhu členskej známky, požadovanej rybárskej povolenky, poplatku za neodpracovanú brigádu popr. iných poplatkov, sumu uhradí na účet 

MO SRZ Šamorín v Slovenskej sporiteľni, a. s. 0021877880/0900
(IBAN: SK6409000000000021877880), s tým, že v správe pre prijímateľa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia z dôvodu identifikácie člena. Bez identifikácie člena nebude možné povolenie a členskú známku vydať! Po uhradení predpísaných poplatkov  pošle poštou na adresu Obilná 2, Šamorín,93101-kancelária MO SRZ Šamorín v budove daňového úradu, alebo hodí do schránky( hneď vedľa hlavných vchodových dverí( MO Šamorín, svoj členský preukaz, /malá modrá, zelená knižka /, doklad o zaplatení poplatkov a adresu na doručenie vybaveného rybárskeho povolenia a členskej známky. Následne po spracovaní mu bude odoslané povolenie taktiež poštou na adresu, ktorú uvedie. Upozorňujeme členov na zdĺhavejší proces, s ktorým treba počítať.

Mária Orosová
Výbor MO SRZ Šamorín

Poplatky za povolenie na rybolov na rok 2024

Záujemca o členstvo predloží vyplnenú prihlášku v kancelárii MO SRZ Šamorín v čase vydávania povolení na lov.

Nový člen musí vyplniť prihlášku za člena MO SRZ Šamorín, absolvovať preskúšanie zo znalosti Zákona č. 216/2018Z.z. o rybárstve, jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z, stanov SRZ a aktuálnych rybárskych poriadkov Rady SRZ a MO SRZ Šamorín. Zákon, vyhláška a stanovy sa nachádzajú na stránke www.srzrada.sk

Termíny preskúšania sú stanovené na každú prvú stredu v mesiaci v období január - máj vždy o 18:00 v sídle MO na Obilnej ulici.

Prihláška sa nachádza v  časti nový člen .