Výdaj povolení

Oznamujeme členom MO SRZ Šamorín, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie a rizika prenosu vírusu COVID 19 /koronavírus/, je do odvolania zrušený osobný predaj členských známok a povolení na rybolov s osobným kontaktom v kancelárii MO Šamorín SRZ. Predaj bezkontaktnou formou bude  prebiehať od 29.12.2020 nasledovne: požiadavku na vydanie členskej známky a rybárskeho povolenia (miestne, zväzové),adresu a dátum narodenia, oznámi člen mailom na mailovú adresu srzmosamorin@gmail.com , po obdržaní mailu mu bude spätne mailom oznámená suma podľa druhu členskej známky, požadovanej rybárskej povolenky, poplatku za neodpracovanú brigádu popr. iných poplatkov sumu uhradí na účet MO SRZ Šamorín v Slovenskej sporiteľni,a.s. 0021877880/0900

(IBAN: SK6409000000000021877880) , s tým, že v správe pre prijímateľa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia z dôvodu identifikácie člena. Bez identifikácie člena nebude možné povolenie a členskú známku vydať! Po uhradení predpísaných poplatkov / vzhľadom na pretrvávajúci zákaz vychádzania/ pošle poštou na adresu Obilná 2, Šamorín,93101-kancelária MO SRZ Šamorín v budove daňového úradu svoj členský preukaz, doklad o zaplatení poplatkov a adresu na doručenie vybaveného rybárskeho povolenia a členskej známky. Následne po spracovaní mu bude odoslané povolenie taktiež poštou na adresu, ktorú uvedie.

Upozorňujeme členov na zdĺhavejší proces, s ktorým treba počítať.

Výbor MO SRZ Šamorín

Príjem nových členov je do odvolania pozastavený, na rok 2021 naplnený.

Mária Orosová

Výbor MO SRZ Šamorín 

Výdaj povolení
Výdaj povolení

Záujemca o členstvo predloží vyplnenú prihlášku v kancelárii MO SRZ Šamorín v čase vydávania povolení na lov.

Nový člen musí vyplniť prihlášku za člena MO SRZ Šamorín, absolvovať preskúšanie zo znalosti Zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve, jeho vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z.z, stanov SRZ a aktuálnych rybárskych poriadkov Rady SRZ a MO SRZ Šamorín. Zákon, vyhláška a stanovy sa nachádzajú na stránke www.srzrada.sk

Termíny preskúšania sú stanovené na každú prvú stredu v mesiaci v období január - máj vždy o 18:00 v sídle MO na Obilnej ulici.

Prihláška sa nachádza v dolnej časti tejto stránky.